Algemeen

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen opgenomen in onze database via christiaensen & christiaensen bvba, verder genoemd cc bvba website
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 
Leveringsvoorwaarden .
Levering zolang de voorraad strekt. Copyright cc bvba , alle rechten voorbehouden.
 
cc bvba, Lysenstraat 3, 2600 Berchem , garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van de internetsite niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW, opgehaald vanuit onze winkel of magazijn.
Voor export zijn de prijzen exclusief btw en invoerrechten. 
U krijgt altijd bericht. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. U krijgt altijd een bevestiging via mail van het bestelde product. 
Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
Bij het afsluiten van een aankoopovereenkomst moet men minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.
 
De tijdspanne waarin de klant de aankoop kan opzeggen bedraagt bij cc bvba 5 kalenderdagen. Indien de goederen reeds verstuurd zijn wordt de klant geacht deze onmiddellijk terug te sturen. 

Indien dit niet gebeurd wordt de koop als voldongen beschouwd en kan de klant geen enkele aanspraak meer maken.

 

Leveringsvoorwaarden

cc bvba levert de goederen in overeenstemming met de gegevens die door de koper worden aangeleverd. De gegevens die door de koper worden verstrekt dienen correct te zijn. 
 
Gegevensbeheer 
Indien u een bestelling plaatst bij cc bvba, dan worden de volgende gegevens van u gevraagd: naam, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail adres, afleveradres, contactgegevens. 
 
Uw gegevens worden in het cc bvba klantenbestand opgenomen. cc bvba houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet aan derden doorgeven.  
 
Algemeen 
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of beta[ingscondities akkoord gaat. 
cc bvba  heeft het recht haar leverings- en/of betalingscondities na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
Ais u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u cc bvba hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
Eventuele onjuistheden van door cc bvba aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan cc bvba  worden gemeld.
 
Wet- en regelgeving 
cc bvba houdt zich aan de Belgische wet- en regelgeving. 
 
 
Betalingsvoorwaarden 
1. U betaalt via overschrijving op het bankrekeningnummer dat u wordt meegedeeld bij bevesting van de bestelling.
U ontvangt dan de goederen nadat het saldo op onze bankrekening werd overgemaakt.
 
Gerechterlijke geschillen

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

 

cc bvba brengt de grootste zorg toe aan het onderhoud van deze site. De items op deze site kunnen echter onjuistheden bevatten en zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen.
cc bvba kan niet de juistheid garanderen van de items op deze site, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de items op deze site of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
De benamingen die op deze site aanwezig zijn, zijn wettelijk beschermde handelsmerken. 

Elk gebruik ervan is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van cc bvba en/of haar partners. 

 Overname van de inhoud van de items op deze site is niet toegestaan. 

 
Met betrekking tot het promotionele gedeelte van deze site zijn alle orders onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden van cc bvba. 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. 
Promoties zijn geldig voor zover de voorraad strekt.
cc bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de voorwaarden en/of leveringstermijn van de promoties op deze site en/of het annuleren ervan zonder voorafgaande berichtgeving.

 

cc bvba combineert de laagste prijs met de hoogste servicegraad, mede ondersteund door onze telefonische service. Tevens kan u in onze winkel terecht voor bijkomende service.